Arbejdspakke 3

PE-Region Innovationsplatform

Formålet med denne arbejdspakke er at etablere en dansk-tysk grænseoverskridende innovationsplatform for det nordlige effektelektroniske økosystem med sigte på at opretholde regionen som en vigtig producent af effektelektronik, og for at understøtte netværksdannelse og innovation inden for effektelektronik.

Aktiviteterne og de forventede hovedresultater omfatter:

  • Økosystem PE-Region:
    At skabe overblik over det effektelektroniske økosystem i den dansk-tyske grænseregion samt at udvikle en platformstruktur for fremtidige fælles initiativer baseret på intra- og ekstraregionale strategiske partnerskaber.
  • Netværksdannelse:
    At gennemføre regionale effektelektroniske netværksaktiviteter i samarbejde med eksisterende tyske og danske initiativer inden for forretningsudvikling og klyngedannelse.
  •  Innovationsstøtte til effektelektronik: 
    At identificere idéer til og facilitere udvikling og igangsætning af nye regionalt baserede initiativer inden for effektelektronik.

Arbejdspakke 4