Arbejdspakke 2

Kommunikation

Ekstern kommunikation er en vigtig del af PE:Region Platform i forhold til at skabe interaktion med målgrupperne og formidle projektets forsknings- og udviklingsresultater.

Målet for kommunikationsstrategien er at øge kendskabet til effektelektronik i PE:Region Platforms lokalsamfund, hvor de vigtigste målgrupper er:

 • Eksperter fra erhvervslivet
 • Myndigheder
 • Universiteter og forskningsinstitutioner
 • Erhvervsfremmeorganisationer
 • Offentligheden generelt

Kommunikationsarbejdet vil især støtte aktiviteter i forhold til:

 • Udvikling af netværk
 • Laboratorie- og testfaciliteter
 • Styrkelse af opmærksomheden
 • Udvikling af innovationsprojekter

Formidlingsaktiviteterne vil primært være følgende:

 • Projektets hjemmeside
 • Publikationer
 • Seminarer og workshops
 • Markedsføringsmateriale (brochure, roll-up, presseomtale)
 • Digitale aktiviteter (nyhedsbreve, database over udstyr).

Arbejdspakke 3